Početna
Uvodna riječ
O nama
Djelatnost
Resursi
Sponzorstva
Kontakt
Pristup informacijama

DJELATNOST
Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- odlaganje komunalnog otpada
- održavanje čistoće
- održavanje javnih površina
- građenje
- tržnica na malo
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova

USLUGE
Tučepi d.o.o, za komunalne djelatnosti obavlja usluge odvoza i deponiranja komunalnog otpada i održavanja čistoće javno-prometnih i ostalih uređenih površina na području općine Tučepi. Odvozom komunalnog otpada društvo opslužuje oko 450 domaćinstava te stotinjak pravnih osoba.
ODVOZ KUĆNOG OTPADA
Odvoz komunalnog otpada obavlja se redovito na sljedeći način:

- zimska sezona: ponedjeljak - srijeda - petak
- ljetna sezona: svakim danom

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Glomazni (kruti) otpad građana odvozi se organizirano dvaput godišnje na trošak tvrtke i to pred ljetnu sezonu te nakon sezone. Postoji mogućnost da se na poseban zahtjev građana ili pravne osobe odvoz glomaznog otpad obavi po pozivu u skladu sa utvrđenim cjenikom.