Početna
Uvodna riječ
O nama
Djelatnost
Resursi
Sponzorstva
Kontakt
Pristup informacijama

O NAMA
OSNOVNE INFORMACIJE
Tučepi d.o.o. za komunalne djelatnosti
Kraj 3 9a, Tučepi
tel 021 678-761
fax: 021 678-762
ME: 1598791
račun: 2330003-1100054054
e-mail: tucepi@st.t-com.hr
http://www.tucepi-doo.hr
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Tučepi d.o.o. za komunalne djelatnosti, društvo je sa ograničenom odgovornošću u vlasništvu općine Tučepi koja je ujedno i osnivač društva.
ORGANI DRUŠTVA:

1. Skupština društva je najviši organ društva, a predstavljena je kroz Općinsko vijeće općine Tučepi
2. Uprava društva koju čini direktor, a imenuje ga Skupština društva
3. Direktor: Nikša Visković, dipl. politolog

 
Ukupan broj zaposlenih: - deset (10).